Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Tumorer

Tumorer

Diagnoser

 • Ganglion...................................................M67.4
 • Fremmedlegemegranulom........................L92.3
 • Pyogent granulom....................................L98.0
 • Pigmenteret villonodulær synovit..............M12.2
 • RA nodulus...............................................M06.3
 • Carpal bossing.........................................D16.1B
 • Hudtumor benign.....................................D23.6B
 • Hudtumor malign, på finger......................C44.6C
 • Hudtumor malign, på overekstremitet......C44.6B
 • Melanom på finger....................................C43.6C
 • Melanom på overekstremitet....................C43.6B
 • Neopl. ben. lipomatosum subcutis............D17.2
 • Fedtvævstumor (lipom) malign..................C47.1
 • Nervetumor benign...................................D36.1A
 • Nervetumor malign....................................C47.1B
 • Blodkartumor benign (hæmangiom)..........D18.0
 • Blodkartumor malign.................................C49.1
 • Knoglecyste..............................................M85.4
 • Knogle-/bruskcyste i OE benign................D16.0
 • Knogle-/bruskcyste i OE malign.................C40.0
 • Neopl. ben. ossium longorum OE..............D16.0C
 • Neopl. mal. ossium brevium OE.................C40.1B
 • Tumor i OE, u. spec. benign......................D36.7
 • Tumor i OE, u. spec. malign.......................C76.4
 • Tumor i subcutis OE..................................R22.3B
 • Hydrathron...............................................M25.4
 • Eksostoser små knogler...........................D16.1B
 • Eksostoser lange knogler.........................D16.2B

Operation

 • Excision af ganglion, håndled......................NDM39A 
 • Excision af ganglion, hånd...........................NDM39B
 • Excision af granulom...................................NDR19
 • Excision af nodulus......................................NDR19
 • Excision af eksostose, scaphoideum...........NDK10A
 • Excision af eksostose, anden knogle i........NDK11A
 •   håndroden
 • Excision af eksostose, metacarpus.............NDK12A
 • Excision af eksostose, fingerknogle............NDK13A
 • Excision af hudtumor...................................QCE10
 • Excision af lipom..........................................QCE10B
 • Excision af nervetumor nervi medianus.......ACB11
 • Excision af nervetumor nervi radialis...........ACB12
 • Excision af nervetumor nervi ulnaris............ACB13
 • Excision af nervetumor, anden....................ACB19
 • Biopsi (bløddele) i håndled og hånd............NDA22
 • Komplet excision af bløddelstumor..............NDR19
 •   håndled/hånd
 • Komplet excision af bløddelstumor..............NDR09
 •   underarm
 • Udvidet excision af bløddelstumor...............NDR29
 •   håndled/hånd
 • Udvidet excision af bløddelstumor...............NCR29
 •   underarm
 • Komplet excision af knogletumor.................NDR59
 •   håndled/hånd
 • Komplet excision af knogletumor.................NCR59
 •   underarm

Undermenu