Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Sår, huddække & negleskader

Sår, huddække & negleskader

Diagnoser

 • Vulnus/laceratio cubiti..............................S51.0
 • Conquassatio cubiti..................................S57.0
 • Vulnus/laceratio antebrachii.....................S51.9
 • Conquassatio antebrachii.........................S57.8
 • Vulnus/laceratio digiti manus u. negl........S61.0
 • Vulnus digiti u. spec..................................S61.0A
 • Vulnus/laceratio digiti manus m. negl........S61.1
 • Vulnus/laceratio carpi et manus multiplex.S61.7
 • Vulnus carpi multiplex................................S61.7A
 • Vulnus manus multiplex.............................S61.7B
 • Åbent sår på andre lokalisationer.............S61.8
 • Andre sår på håndled og hånd u spec......S61.9
 • Fremmedlegeme i bløddel.........................M79.5
 • Conquassatio carpi et manus u. digiti.......S67.8
 • Conquassatio digiti...................................S67.0
 • Ambustio carpi u. spec..............................T23.0A
 • Ambustio manus u. spec...........................T23.0B
 • Ambustio carpi af 1. grad..........................T23.1A
 • Ambustio manus af 1. grad.......................T23.1B
 • Ambustio carpi af 2. grad..........................T23.2A
 • Ambustio manus af 2. grad.......................T23.2B
 • Ambustio carpi af 3. grad..........................T23.3A
 • Ambustio manus af 3. grad.......................T23.3B
 • Gangræn (arteriosklerotisk)......................I70.2B
 • Kosmetisk generende ar...........................L90.5A
 • Ar med adherencer....................................L90.5C
 • Sklerodermi...............................................M34.8

Operation

 • Skiftning af større sår.................................QCB10
 • Revision......................................................QCB05
 • Sutur..........................................................QCB00
 • Anden sårbeh. på OE.................................QCB99
 • u. tillægskode (z-kode)
 • Huddække og plastikker:
 • Delhud........................................................ZZA00
 • Fuldhud.......................................................ZZA50
 • Z-plastik......................................................ZWA30
 • V-Y plastik...................................................ZWA25
 • Rotationslap................................................ZWA00
 • Transpositionslap........................................ZWA10
 • Distancelap..................................................ZWA20
 • Stilkede lapper (hud og subcutis)................ZZR00
 • Stilket muskellap..........................................ZZR30
 • Implantation af vævsekspander..................QCE70
 • Ekstirpation af ar.........................................QCE20
 • Ekstirpation af ar (brandsår).......................QCE25
 • Ekstirpation af ar (postopr. ar)....................QCE30
 • Eksploration af bløddele på hånden............NDA02
 • Eksploration af bløddele på underarmen.....NCA02
 • Debridement af forbrænding på arm............QCD10
 • Excision af patologisk væv i hud og .............QCE10
 • underhud på overekstremitet
 • Excision af lipom på overekstremitet............QCE10B
 • Fremmedlegemer:
 • Fjernelse af fremmedlegemer fra hånd.........NDT09
 • Fjernelse af fremmedlegemer fra underarm..NCT09
 • Negl:
 • Fjernelse af negl...........................................QCH00
 • Excision af negleleje på finger......................QCH10
 • Korrektion af negledeformitet.......................QCH20
 • Transplantation af negl til fingre...................QCH30

Undermenu