Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Ledtraumer, ligamenter & kontrakturer

Ledtraumer, ligamenter & kontrakturer

Diagnoser

 • Luxatio carpi............................................S63.0
 • Luxatio articuli carpi, u. spec....................S63.0A
 • Luxatio articuli CMC..................................S63.0B
 • Luxatio articuli CMC I...............................S63.0C
 • Luxatio articuli radiocarpi.........................S63.0D
 • Luxatio ossis carpi....................................S63.0E
 • Luxatio ossis lunati..................................S63.0F
 • Luxatio ossis scaphoidei..........................S63.0G
 • Luxatio radii distalis.................................S63.0H
 • Luxatio ulnae distalis...............................S63.0I
 • Luxatio articuli digiti.................................S63.1
 • Luxatio articuli IP digiti I...........................S63.1A
 • Luxatio articuli DIP II................................S63.1B
 • Luxatio articuli DIP III...............................S63.1C
 • Luxatio articuli DIP IV...............................S63.1D
 • Luxatio articuli DIP V.................................S63.1E
 • Luxatio articuli PIP II................................S63.1F
 • Luxatio articuli PIP III...............................S63.1G
 • Luxatio articuli PIP IV...............................S63.1H
 • Luxatio articuli PIP V.................................S63.1I
 • Luxatio articuli MCP I................................S63.1J
 • Luxatio articuli MCP II...............................S63.1K
 • Luxatio articuli MCP III..............................S63.1L
 • Luxatio articuli MCP IV..............................S63.1M
 • Luxatio articuli MCP V................................S63.1N
 • Luxatio articuli digiti multiplex...................S63.2
 • Ruptura traum. ligamenti carpi..................S63.3
 • Ruptura traum. ligamenti carporadialis......S63.3A
 • Ruptura traum. ligamenti carpoulnaris.......S63.3B
 • Ruptura traum. ligamenti IP dig. I..............S63.3A
 • Ruptura traum. ligamenti IP dig. II.............S63.3B
 • Ruptura traum. ligamenti IP dig. III............S63.3C
 • Ruptura traum. ligamenti IP dig. IV............S63.3D
 • Ruptura traum. ligamenti IP dig. V.............S63.3E
 • Ruptura traum. ligamenti MCP dig. I...........S63.3F
 • Ruptura traum. ligamenti MCP dig. II..........S63.3G
 • Ruptura traum. ligamenti MCP dig. III........S63.3H
 • Ruptura traum. ligamenti MCP dig. IV.........S63.3I
 • Ruptura traum. ligamenti MCP dig. V..........S63.3J
 • Distorsio articuli carpi.................................S63.5
 • Distorsio articuli IP digiti I...........................S63.6A
 • Distorsio articuli IP digiti II..........................S63.6B
 • Distorsio articuli IP digiti III.........................S63.6C
 • Distorsio articuli IP digiti IV.........................S63.6D
 • Distorsio articuli IP digiti V..........................S63.6E
 • Distorsio articuli MCP digiti I........................S63.6F
 • Distorsio articuli MCP digiti II.......................S63.6G
 • Distorsio articuli MCP digiti III......................S63.6H
 • Distorsio articuli MCP digiti IV.......................S63.6I
 • Distorsio articuli MCP digiti V........................S63.6J
 • Distorsio pollicis...........................................S63.6K
 • Distorsio af andre og ikke spec....................S63.7

Operation

 • Diag. artroskopi af håndled/håndens led......NDA11B
 • Åben eksploration af håndled/håndens led...NDA12
 • Endoskopisk bløddelsbiopsi i håndled...........NDA21C
 • Åben bløddelsbiopsi i håndled.......................NDA22C
 • Y:
 • 1 = endoskopisk
 • 2 = åbent
 • Incision af ledkapsel i håndled/håndens led..NDE0yA
 • Sutur af ledkapsel i håndled/håndens led......NDE0yB
 • Transcision af lig. i håndled/håndens led.......NDE1yA
 • Resektion af lig. i håndled/håndens led.........NDE1yB
 • Sutur af lig. i håndled/håndens led................NDE2yA
 • Reinsertion af lig. i håndled/håndens led.......NDE2yB
 • Transpositio ligamenti, åben..........................NDE3y
 • Reconstr. lig., håndled u. fremmedlegeme.....NDE4yC
 • Reconstr. lig., håndens led u. fremmedl.........NDE4yD
 • Reconstr. lig., håndled m. fremmed mat.........NDE5yC
 • Reconstr. lig., håndens led m. fremmed mat..NDE5yD
 • Lukket reposition af luksation i håndled.........NDH00
 • Åben reposition af luksation i håndled...........NDH02
 • Lukket reposition af luksation i led i hånd......NDH10
 • Åben reposition af luksation i led i hånd.........NDH12
 • Lukket repo. af luks. ledprotese i hånd..........NDH20B
 • Åben repo. af luks. ledprotese i hånd.............NDH22B
 • Lukket løsning af adhærencer i håndled.........NDH30A
 • Lukket løsning af adhærencer i hånd..............NDH30B
 • Artrosk. løsning af adhærencer i håndled........NDH31A
 • Artrosk. løsning af adhærencer i hånd............NDH31B
 • Åben løsning af adhærencer i håndled...........NDH32A
 • Åben løsning af adhærencer i hånd................NDH32B
 • Operation for habituel luksation i håndled......NDH7yA
 • Operation for habituel luksation i hånd...........NDH7yB
 • Fjernelse af mus eller fr.legeme i håndled.......NDH4yA
 • Fjernelse af mus eller fr.legeme i hånd............NDH4yB
 • Andre ledoperationer.......................................NDH9y
 • Excisio discus triangularis.................................NDT89
 • IP-led frigørelse med distraktion......................NDH30B

Undermenu