Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Infektioner

Infektioner

Diagnoser

 • Abcessus cutis manus..............................L02.4
 • Phlegmone/panaritium digiti....................L03.0
 • Panaritium tendinosum............................L03.0A
 • Panaritium subunguale............................L03.0B
 • Paronychium............................................L03.0C
 • Panaritium periunguale............................L03.0D
 • Onychia....................................................L03.0E
 • Panaritium articulaer................................L03.0F
 • Panaritium digiti.......................................L03.0G
 • Panaritium pollicis....................................L03.0I
 • Purulent ledbetændelse
 • Arthritis et polyarthritis, staphylococcia...M00.0
 • Arthritis staphylococcia............................M00.0A
 • Polyarthritis staphylococcia......................M00.0B
 • Arthritis pneumococcia.............................M00.1
 • Arthritis streptococcia..............................M00.2
 • Purulent artrit m. anden spec. bakterie...M00.8
 • Purulent artrit u. spec..............................M00.9
 • Infectio vulneris postoperativa................T81.4
 • - lokal i hud og underhud u. spec.............L08.9
 • Evt. kode for bakterie B95-B96
 • Reaktiv artrit u. spec................................M02.9
 • Tenosynovitis purulenta...........................M65.0
 • Tenosynovitis infectiosa, anden...............M65.1

Operation

 • Incision/revision (uden installation af dræn,
 • gentacol etc.)
 • Sener..........................................................NDS09
 • Led..............................................................NDS19
 • Knogle.........................................................NDS29
 • y:
 • 0 = scaphoideum
 • 1 = carpus
 • 2 = metacarp
 • 3 = phalanx
 • fj. sekvester................................................NDK0y
 • fenestration/inforation................................NDK2y
 • Incision af hud/subcutis..............................QCA10
 • Incision/revision (med installation af dræn,
 • gentacol etc.)
 • Sener..........................................................NDS39
 • Led..............................................................NDS49
 • Knogle.........................................................NDS59
 • Synovektomi
 • Ekstensorsene............................................NDL51B
 • Fleksorsene.................................................NDL50B
 • y:
 • 1 = endoskopisk
 • 2 = åbent
 • Håndled, partiel..........................................NDF1yA
 • Håndled, total.............................................NDF0yA
 • Håndens led, partiel...................................NDF1yB
 • Håndens led, total......................................NDF0yB

Undermenu