Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Frakturer underarm

Frakturer underarm

Diagnoser

 • Proksimal ulnafraktur...............................S52.0
 • Monteggia's fraktur-luksation...................S52.0D
 • Corpus ulnafraktur...................................S52.2
 • Fractura caput ulnae................................S52.8A
 • Fractura styl. ulnae...................................S52.8B
 • Fractura ulnae, part. distalis.....................S52.8C
 • Proksimal radiusfraktur.............................S52.1
 • Corpus radiusfraktur.................................S52.3
 • Distal radiusfraktur...................................S52.5
 • Barton's fraktur.........................................S52.5A
 • Colles' fraktur............................................S52.5B
 • Smith's fraktur...........................................S52.5C
 • Corpus radius- og ulnafraktur...................S52.4
 • Distal radius- og ulnafraktur......................S52.6
 • Multiple antebrachiumfrakturer..................S52.7
 • Antebrachiumfraktur, anden......................S52.8
 • Antebrachiumfraktur, uden spec................S52.9
 • Ufuldstændig heling....................................M84.0
 • Pseudoartrose............................................M84.1
 • Forsinket heling..........................................M84.2
 • Patologisk fraktur........................................M84.5

Operation

 • y:
 • 0 = prox. ulna
 • 1 = corpus ulna
 • 2 = dist. ulna 
 • 3 = prox. radius 
 • 4 = corpus radii 
 • 5 = dist. radius 
 • 6 = corpus ulna og radius 
 • 7 = distale ulna og radius
 • 8 = andre
 • Lukket reposition........................................NCJ0y 
 • Åben reposition...........................................NCJ1y
 • Ekstern fiksation.........................................NCJ2y
 • Intern fiksation, bioimplantat......................NCJ3y
 • Intern fiks., tråde/cerclage/pinde/stave......NCJ4y
 • Intern fiksation, marvsøm............................NCJ5y
 • Intern fiksation, skinner/skruer...................NCJ6y
 • Intern fiksation, skruer alene......................NCJ7y
 • Intern fiks., andre/kombinerede metoder....NCJ8y
 • Anden frakturbehandling.............................NCJ9y
 • Excisio sequestris/fragmentis......................NCK0y
 • Resectio ossis partialis/totalis.....................NCK1y
 • Osteotomi....................................................NCK5y
 • Forlængelsesosteotomi................................NCK6yA
 • Forkortelsesosteotomi.................................NCK6yB
 • Bonetransport..............................................NCK7y
 • Autotransplan. ossis antebrachii..................NCN09
 • Allotransplan. ossis antebrachii....................NCN19
 • Knoglegraft tillægskoder
 • Spongiøs knogle fra bækken.........................YNA00
 • Cortico-spongiøs fra bækken.........................YNA01
 • Spongiøs knogle, anden................................YNA02
 • Cortico.spongiøs, anden................................YNA03
 • Hel knogle f.eks. tå-phalanx..........................YNA04
 • Vaskulariseret knoglegraft.............................YNA05
 • Anden knogle.................................................YNA09
 • Amotio atellae externt fix...............................NCU39
 • Amotio atellae internt fix................................NCU49
 • Sauvé Kapandji..............................................NDF32A
 •                                                                        NCK52
 •                                                                        NCJ77

Undermenu