Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Artrose/artrit > Rodledsprotese

Rodledsprotese

Arthrosis articulationis carpometacarpalis pollicis

// Primær artrose bilat...................................................M18.0 //
// Primær artrose unilat.................................................M18.1 //
// Postraumatisk artrose bilat.......................................M18.2 //
// Postraumatisk artrose unilat.....................................M18.3 //
// Anden form for artrose..............................................M18.5 //

Totalprotese carpometacarpalis pollicis.........................NDB80

Indikation:
Artrose i 1. rodled.
Ikke hårdt manuelt arbejde.
God knoglekvalitet

Forundersøgelser:
Røntgen i 2 planer.

Operation:
Dorsal længdegående incision over rodleddet. De kutane nervegrene holdes til side. Lige længdegående incision over leddet igennem kapslen. Basis af 1. metacarp frilægges subperiostalt 360 grader rundt ca. 1 cm. distalt. Saltskeer/Homan eleverer basis. Afsavning af 2-4 mm af basis vinkelret på aksen. Volare læbe og evt. ulnar prominens afsaves. Marvkanal reames og stem indføres. Herefter løftes trapezium, og en guide K-tråd indføres under vejledning af gennemlysning - centralt i aksen. Størrelse måles op og K-tråd føres til subkondrale knogle. Opboring og indføring af ledskål.
Afh. af system testes med prøveproteser. Der ska være passende tension, således at bevægeligheden er fri, og man kan teleskopere en lille smule.
Kapslen syes med Vicryl 3.0 og huden med nylor 5.0.
Der lægges Radial kantgips med frit IP-led.

Efterbehandling:
Ses i ambulatoriet efter 2 uger til suturfjernelse og henvisning til ergoterapi. Skal nu udstyres med aftagelig ortose, og opstarte genoptræning. Samlet bandageringstid 6 uger, hvor der ikke tillades belastning.
Ingen restriktioner efter 12 uger.
Anbefalet røntgenkontrol: P.O., 6 uger, 3 mdr. og 12 mdr.

Opdateret 14102010