Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Artrose/artrit > Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit (RA)

Den hyppigste kroniske inflammatoriske ledsygdom, ca. 35.000 personer i DK.

Symptomer:
Hævelse - typisk i håndled, MCP-led eller fingrenes PIP-led eller tæernes MTP-led, dog ikke yderleddene.
Stivhed i leddene om morgenen, der varer mere end en time.
Symmetri - symptomerne rammer fx begge hænder eller begge fødder på én gang. Ikke nødvendigvis samme finger på hver hånd etc, men typisk i samme ledrække fx PIP.
Synovit mistænkes hvis de hævede led er ømme og der er fluktuerende hævelse.

Hvis blot to led har været hævet i seks uger, bør der henvises til en rheumatolog.

Diagnostik
Rheumafaktor (IgM-RF) kan påvises hos 60-70% ved diagnosen, men forekommer dog også hos raske, og ved andre sygdomme.
Hvis der er synovit og posetiv RF er der ca. 50% sandsynlighed for RA, mens den kun er 5% hvis der ikke er synovit.

En ny og bedre metode er undersøgelse for antistoffer mod cyklisk citrullinerede peptider (anti-CCP). Er denne posetiv er der stor sandsynlighed for at man har eller vil få RA.

Røntgen viser karakteristiske erosioner, kan påvises tidligere ved MRI og UL.

American College of Rheumatology (ACR) har udarbejdet klassifikationskriterier, som anvendes rutinemæssigt i klinikken:

Mindst 4 af 7 kriterier skal være opfyldt. Kriterierne 1-4 skal havde stået på i mindst 6 uger.

1. Morgenstivhed i mindst 1 time.
2. Hævelse af mindst 3 led i forskellige ledregioner.
3. Hævelse af hånd- eller fingerled.
4. Symmetri: Samme region, fx. MCP på begge sider.
5. Reumatiske noduli.
6. Forhøjet IgM-RF.
7. Typiske rtg. forandringer (erosioner)

Medicinsk behandling:
Varetages af speciallæge, mens egen læge deltager i den løbende bivirkningsmonitorering.

Bør indsættes indenfor de første 3-4 måneder fra første symptom.

Langsomtvirkende sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler:
Metotrexat
Sulfasalazin (Salazopyrin)
Aurotiomalat (Myocrisin, "guldkur")
Auranofin (Ridaura)
Penicillamin (Atamir)
Hydroxyklorokin (Plaquenil, Ercoquin)
Azatioprin (Imurel)
Ciklosporin (Sandimmun)
Leflunomid (Arava)

Tumor nekrotiserende faktor alpha hæmmere:
Infliximab (Remicade)
Etanercept (Enbrel)
Adalimumab (Humira)

TNF-alpha-hæmmere skal helst kombineres med Metotrexat, hvorved der opnås en synergistisk effekt.

Glukokortikoider:
Hurtig symptomatisk effekt ved aktiv RA. Gives bedst intraartikulært. Bør ikke gives som monoterapi.
Husk calcium og D-vitamin samt evt. bifosfonater ved langvarig systemisk behandling.

Smertebehandling:
NSAID bør kun gives hvis der ikke er tilstrækkelig effekt af paracetamol.

Patienter der er i Metotrexat (MTX) pauserer ugen før operationen.

Kilde:Rationel farmakoterapi 9, September 2006.

Sidst opdateret 27.06.13.