Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Artrose/artrit > PIP-leds protese

PIP-leds protese

// Primær artrose...........................................................M19.0 //
// Postraumatisk artrose...............................................M19.1 //
// Sekundær artrose......................................................M19.2 //

Totalprotese PIP-led.....................................................NDB80B

Indikation:
Artrose i PIP-led.

Forundersøgelser:
Røntgen i 2 planer.

Operation:
Midtlinie incision dorsalt, hvor man buer lateralt over PIP-leddet. Hud og subcutis løftes som en lap og holdes til side med en holdesutur. Midtersnippen deles som en distalt baseret V-formet lap (Chamay-lap). Mod PIP-leddet følger incisionen lidt volart, hvorved de collaterale ledbånd løsnes lidt og der åbnes op for ledkapslen. Lappen holdes distalt med en holdesutur. Brusken kan nu inspiceres. Der afsaves proksimalt, hvor kondylerne fjernes. Der bores op, først med syl, og derefter med reamere i tiltagende størrelse, indtil reameren får godt fat. Herefter afsaves den volare kortex i ca. 45 grader fra lige volart for entrypunktet for protesen. Prøveprotese afprøves, og der afsaves efter behov således at protesen passer perfekt.
Med kuglefræser fjernes brusk og en smule knoglevæv fra distale ledflade. Igen indføres syl og reamere. Man skal ende på samme reamerstørrelse som man endte på proksimalt. Der finpudses, og begge prøveproteser indsættes. Ved stramme forhold afsaves yderligere proksimalt, indtil man får en perfekt tension med god bevægelighed og stabilitet. Specielt må leddet ikke kunne hyperekstenderes.
De collaterale ligamenter sutureres ved behov med Ethibond 4.0. Ekstensorsenen sutureres med Vicryl 4.0 enkeltsuturer og huden lukkes med nylon 5.0 enkeltsuturer. Man kan eventuelt give en fingerblokade med Marcain o.l. Der pålægges fluffy og Softband/Tacryl og elastikbind. Gips kun hvis man skønner behov for yderligere immobilisation. Armen eleveres i pose.

Information til patienten:
Man skal ikke forvente at opnå bedre bevægelighed efter operationen end før. Således bedst at operere når der er smerter/fejlstilling men god bevægelighed.

Efterbehandling:
Ses i ergoterapien efter 3-4 dage, hvor gipsen fjernes og patienten opstarter med aktive ubelastede øvelser. Der tilpasses en ekstensoraflastende skinne (En slags omvendt Kleinert-stræk).
Efter 3 uger tillades gradvist tiltagende belastning mod fuld belastning efter 6 uger.
Patienten ses efter 3 og 6 mdr. hvorefter der ved et tilfredsstillende forløb afsluttes.

Opdateret 14102010