Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Artrose/artrit > Håndledsartrodese

Håndledsartrodese

Indikation:
- Radiokarpal og midtkarpal degeneration (posttraumatisk, RA, artrose, mb. Kienböck)
- Sequelae efter tumor eller infektion
- Fejlstilling ved neurologiske sygdomme.

Teknik:
Dorsal incision (10-12 cm) centreret over Listers tuberkel i retning mod III metacarp hvor incisionen standser ca. 2 cm distalt for CMC-leddet.
Ekstensor retinaklet incideres gennem 3. kulisse og EPL transponeres radialt.
Longitudinal incision gennem periost og kapsel fra midt på 3. metacarp, håndrod og bunden af 3. kulisse.
Lapperne løftes radialt og ulnart.
Et segment af n. interosseus posterior bortskæres hvor den går ind i den dorsale håndledskapsel.
Distale radius eksponeres ved subperiostal elevation af 2. og 4. kulisser.
Med mejsel afbankes skråt distale dorsale rim af radius, inkl. Listers tuberkel, således at der planeres ned mod håndrodsknoglerne. Gem knogle til senere (JGS).
Basis af 3. metacarp afmejsles på tilsvarende måde, og den dorsale overflade af håndrodsknoglerne (capitatum, lunatum og scaphoideum).
Brusk og subkondral knogle afraspes/mejsles fra de artikulerende knogler der skal deses.
Knogle graft kan oftest høstes i tilstrækkelig grad fra afmejslet knogle, men ellers kan der høstes fra distale radius eller crista iliaca.
Desen stabiliseres med en prækontureret skinne og fikseres med skruer (nyere skinner fåes med LCP). Håndleddet skal være ca. i 15 graders ekstension. Start med fiksation på 3. metakarp og herefter i proksimal retning. Der fyldes knoglegraft i kaviteterne.
Distale ulna fjernes ved artrose i DRU-leddet, ellers lades det uberørt.
Kapslen lukkes over skinnen, og ekstensor retinaklet syes med EPL beliggende over retinaklet.
Sugedræn kan anvendes ved behov.

Postoperativ behandling:
Der anlægges blød bandage med dorsal gipsskinne til støtte af desen. Efter 14 dage kan suturer fjernes, og man kan skifte til aftagelig ortose i yderligere 4 uger.
Fuld aktivitet tillades efter 12 uger hvis rtg. viser fusion.

Opdateret 020408