Orthopaedkirurgi.dk
Velkommen > Artrose/artrit

Artrose/artrit

Diagnoser

 • Seroposetiv RA uden specifikation...........M05.9
 • Seronegativ RA........................................M06.0
 • Reumatoid artrit.......................................M06.9
 • Juvenil RA.................................................M08.9
 • Arthritis diabetica.....................................M14.2
 • Psoriatis artrit, mutilans...........................M07.1
 • Psoriatia artrit, DIP..................................M07.0
 • Psoriatis artrit, andre former....................M07.3
 • Enteropatisk artrit, andre former.............M07.6
 • Sclerodermia............................................M34.8
 • SLE...........................................................L93.0
 • Reaktiv artrit uden specifikation...............M02.9
 • Arthritis urica uden specifikation..............M10.9
 • Tophi urici.................................................M10.0B
 • Polyartrit uden specifikation.....................M13.0
 • Artrit uden specifikation...........................M13.9
 • Heberdens noduli ved artrose..................M15.1
 • Bouchards noduli ved artrose..................M15.2
 • Arthrosis multiplex secundaria.................M15.3
 • Polyartrose uden specifikation.................M15.9
 • Primær artrose - CMC 1 prim. bilat............M18.0
 • Primær artrose - CMC 1 unilateralis..........M18.1B
 • Posttraum. artrose - CMC 1 prim. bilat.....M18.2
 • Posttraum. artrose - CMC 1 prim. unilat...M18.3
 • Posttraum. artrose - CMC 1 prim. bilat.....M18.4
 • Posttraum. artrose - CMC 1 prim. unilat...M18.5B
 • Artrosis CMC 1 uden spec........................M18.9
 • Primær artrose, andre led........................M19.0
 • Posttraum artrose, andre led...................M19.1
 • Sekundær artrose i andre led...................M19.2
 • Carpal Bossing..........................................M19.8
 • Artrose uden specifikation........................M19.9
 • Erhvervede deformiteter...........................M20
 • Deformatio digiti........................................M20.0
 • Digitus varus manus..................................M20.0A
 • Digitus valgus manus................................M20.0B
 • Knaphulsdeformitet...................................M20.0C
 • Digitus rigidus............................................M20.0E
 • Svanehalsdeformitet..................................M20.0F
 • Lidelser i brusk, andre...............................M24.1
 • Morbi ligamentorum...................................M24.2
 • Instabilitas sec.
 • Laesio traum. ligamenti vetus....................M24.2A
 • Luxatio ligamenti uden spec......................M24.2B
 • Luxatio articuli habitualis...........................M24.4A
 • Contractura articuli....................................M24.5
 • Ancylosis manus........................................M24.6A
 • Ancylosis carpi...........................................M24.6K
 • Ancylosis digiti...........................................M24.6L
 • Ancylosis radiocarpi...................................M24.6N
 • Ledinstabilitet anden.................................M25.3
 • Artralgi.......................................................M25.5
 • Ledstivhed uden ankylose.........................M25.6A
 • Osteofyt.....................................................M25.7
 • Ledlidelse uden spec..................................M25.9

Operation

 • y:
 • 0 = Håndled
 • 1 = Håndrodsled
 • 2 = CMC 1
 • 3 = Øvrige CMC
 • 4 = MCP 1
 • 5 = Øvrige MCP
 • 6 = IP
 • 7 = Andre led i hånden
 • Resektionsartroplastik................................NDG0y
 • Resektion af radiokarpalled........................NDG00A
 • Resektion af interkarpalled.........................NDG01A
 • Resektion af CMC 1.....................................NDG02A
 • Resektion af andet CMC-led........................NDG03A
 • Resektion af MCP 1......................................NDG04A
 • Interpositionsartroplastik............................NDG1y
 • Anden artroplastik uden protese.................NDG2y
 • Artrodese uden fiksation.............................NDG3y
 • Artrodese med intern fiksation....................NDG4y
 • Artrodese med ekstern fiksation.................NDG5y
 • Anden ledresektion, artroplastik eller
 • artrodese....................................................NDG9y
 • Autograft.....................................................NDN09
 • Allograft.......................................................NDN19
 • Resektion af proksimale række....................NDK10D
 • ....................................................................NDK11D
 • Fjernelse af caput ulna................................NCK12C
 • + evt. ECU/FCU tenodese............................NCL69
 • Excision af os scaphoideum.........................NDK10D
 • Resektion af knoglevæv i os scaphoideum..NDK10C
 • Alloplastik
 • Ucementeret delprotese i håndled..............NDB09
 • Ucementeret totalprotese i håndled............NDB20
 • Cementeret totalprotese i håndled.............NDB40
 • Prim. indsæt. af alle komp. af protese i
 • IP-led..........................................................NDB80B
 • Prim. indsæt. af alle komp. af protese i
 • metakarpalled.............................................NDB80A
 • Swansson, primært: MCP led......................NDB89A
 • CMC 1
 • Fj. Protese håndled.....................................NNDU10
 • Sauvé Kapandji..........................................NDF32A
 • ....................................................................NCK52
 • ....................................................................NCJ77
 • Synovektomi
 • Total:
 • Håndled, åben.............................................NDF02A
 • Håndens led, åben......................................NDF02B
 • Håndled, artroskopisk.................................NDF01A
 • Håndens led, artroskopisk..........................NDF01B
 • Partiel
 • Håndled, åben.............................................NDF12A
 • Håndens led, åben......................................NDF12B
 • Håndled, artroskopisk.................................NDF11A
 • Håndens led, artroskopisk..........................NDF11B
 • Brusk
 • Chrondrectomia part. (arthr.)......................NDF31
 • Chrondrectomia part. (åbent.).....................NDF32

Undermenu